I oktober hade Asphagen brandövning med barn och personal. Innan övningen pratade vi om vad som händer vid en brand, och vad man ska tänka på. Barnen fick lära sig larmnumret, träna på att krypa ut, och på att springa till återsamlingsplatsen. De fick också lyssna på hur ett brandlarm låter!

Foto av barn som kryper på golvet.
Foto av barn som går ut genom en nödutgång.
Foto av barn och en vuxen som springer på en gräsväg.