Grön Flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i såväl undervisning som daglig drift. Med sina 2 500 medlemmar är det också Sveriges största nätverk för skolor och förskolor som arbetar med miljö och hållbar utveckling.

Håll Sverige Rent

Vi på Asphagens förskola arbetar just nu med konsumtion som tema. Inom Grästorps kommun är vi en av två förskolor som är med i Grön Flagg och aktivt arbetar med hållbar utveckling och miljö tillsammans med barnen. Vi anser att det är viktigt att lära barnen om miljöarbete tidigt så att detta blir en naturlig del i deras vardag.