Läroplan för förskolan Lpfö 18

Kvalitetsrapport 2021-2022 och utbildningsplan 2022-2023

Likabehandlingsplan 2022-2023

Ks 20190619 § 189 Ansökan om undantag från öppenhetskravet

Stadgar-för-Tengene-Föräldrakooperativ