Förskolan Asphagens behandling av personuppgifter

Förskolan Asphagen behöver spara och behandla personuppgifter om dig som förälder och ditt/dina barn, så som personnummer, namn och fotografier/videoupptagningar. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera medlemsuppgifter och dokumentera verksamheten

Vi har fått dina uppgifter från er ansökan om plats på förskolan. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är vårt avtal. Dina uppgifter kommer att sparas i sex månader efter att ditt barn slutat på förskolan.

De personuppgifter vi behandlar delas med personalen på förskolan och styrelsen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att begära ut information om de uppgifter vi har om dig och ditt/dina barn. Du kan begära rättelse, radering eller att vi begränsar personuppgiftsbehandlingen. Du har också rätt att återkalla ett tidigare lämnat samtycke eller invända mot viss behandling. Detta gör du enklast genom att kontakta styrelsen via mail: styrelsen@asphagensforskola.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.