Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev. 2016

Systematisk kvalitetsredovisning 16-17

Likabehandlingsplan Asphagen 2017-2018

Verksamhetsplan för förskolan Asphagen 18/19

 När barnet blir sjukt – Föräldrainformation

Vistelsetider vid förskolan Asphagen

Stadgar-för-Tengene-Föräldrakooperativ

IF Olycksfallsförsäkring besked

För skadeanmälan gå in på länken nedan

https://www.if.se/foretag/vid-skada