Tina – förskolechef och förskollärare   Tina@Asphagensforskola.se

Christina – Förskollärare

Elin – Förskollärare (föräldraledig)

Carola – barnskötare

Gitte – barnskötare

Mikaela – barnskötare

Sofia – barnskötare

Irina-  kokerska

Asphagens mail: Info@asphagensforskola.se

Rävarnas mail: Ravarna@asphagensforskola.se

Ekorrarnas mail: Ekorrarna@asphagensforskola.se