Barnen är uppdelade i två grupper:
Ekorrar    1-3 år
Rävar      3-6 år

 • 06.30    Förskolan öppnar. Barn tas emot på avdelningen                   Ekorrarna.
 • 07.30    Barnen delas upp till respektive avdelning
 • 08.00    Frukost
 • 08.30    Fri lek på avdelningarna
 • 09.00    Samling och fruktstund
 • 10.00    Utomhusaktivitet – på gården eller i vår närmiljö
 • 11.30    Lunch
 • 12.15    Sov- och läsvila
  Under eftermiddagen är det fri lek
  – pussla, spela spel, utelek o.s.v.
 • 14.30    Mellanmål
 • 15.00    Fri lek på gården eller inne
 • 17.30    Stängning