Ansökan

Ansökning till Asphagens förskola görs genom Grästorps kommuns hemsida.

Undantag från skollagens öppenhetskrav

Med beslut från Grästorps kommun har Asphagens förskola undantag från skollagens öppenhetskrav.

Detta innebär för att få plats för sitt barn på förskolan krävs att vårdnadshavare är medlem i föreningen.
För att få vara medlem i föreningen krävs att man gör de årliga timmarna med arbetsplikt som för närvarande är 15 timmar per medlem och år. Antal timmar bestäms årligen på föreningsstämman och kan ändras.
Medlemmarna väljer själva vad de vill bidra med. Personalen tar fram listor med arbetsuppgifter inför arbetsdagar på förskolan.  Alla medlemmar måste ingå i en arbetsgrupp som de själva väljer. Det finns inomhus, utomhus, aktivitet, fastighet, städ m.fl.
Som medlem krävs att man sitter med i styrelsen minst ett år under tiden som medlem, alternativt ansvarar för en arbetsgrupp.
Antagning
Antagning av barn till förskolan kommer ske med hänsyn till barnets ålder för att få en lämplig ålderstrappa i barngruppen samt föräldrarnas engagemang i föreningen.
Kösystem
Barn som vid ansökningstillfället inte får plats på förskolan kommer att placeras i kö om föräldrarna önskar det.

Information och blankett om inkomst för barnavgiften.

Barnomsorgstaxa 2022

Uppsägning
Uppsägning av plats på förskolan skall ske minst 1 månad i förväg.