Föräldrarna
Att ha sina barn på ett föräldrakooperativ är ett medvetet val vi gör som föräldrar. Det innebär att man får stor möjlighet till att påverka förskolans inriktning, stor insyn i barnens förskoletid och del i den unika gemenskap som det innebär att driva en verksamhet tillsammans. Men det är också ett stort ansvar att delta i det kooperativa arbetet.

I föreningen finns en styrelse som består av föräldrar. Styrelsen sköter alla administrativa uppgifter som t.ex. ekonomi och personalfrågor. Man bör vara beredd på att sitta i styrelsen och delta mer aktivt i driften av förskolan som företag någon gång under barnets tid på förskolan.

Föräldrarna sköter en del vaktmästeriuppgifter på förskolan och vi har ett par arbets- och storstädnings-dagar per år. Dessa brukar vara trivsamma dagar då vi umgås och arbetar tillsammans och grillar korv.