Föräldrarna
Att ha sina barn på ett föräldrakooperativ är ett medvetet och frivilligt val vi gör som föräldrar.

Det innebär att man får stor möjlighet att påverka förskolans inriktning, stor insyn i barnens förskoletid och del i den unika gemenskap som det innebär att driva något tillsammans. Men det är också ett stort ansvar att delta i det kooperativa arbetet.

I föreningen finns en styrelse som består av föräldrar. Styrelsen sköter alla administrativa uppgifter som t.ex. ekonomi och personalfrågor. Man bör vara beredd på att sitta i styrelsen och delta mer aktivt i driften av förskolan som företag någon gång under barnets tid på förskolan.

Föräldrarna sköter en del vaktmästeriuppgifter på förskolan. Vi har ett par arbets- och storstädnings-dagar per år. Dessa brukar vara trivsamma dagar då vi umgås och arbetar tillsammans och grillar korv.