Miljö
Kooperativet arbetar miljömedvetet. Maten är till stor del ekologisk och köps i möjligaste mån in från närområdet. Sopor sorteras och komposteras. Inga halvfabrikat förekommer i matlagningen och bröd bakas av personal och barn.
Miljöarbetet som bedrivs på Asphagen har resulterat i GRÖN FLAGG. Detta är Sveriges största miljöutmärkelse anpassad för skola och förskola. Förskolan är i dagsläget inte medlemmar i Grön flagg men fortsätter hålla samma höga standard i miljöarbetet.

Verksamhet
Förskolan följer reglerna för allmän förskola samt kommunens regler för vistelsetider, även för föräldralediga och arbetslösa.
Vi har maxtaxa men också ett eget system för indelning av timmar där vi har två  steg, 0-20 och 21+ timmar.

Våra öppettider är mellan 6.30 – 17.30

Under vistelsetiden är barnen försäkrade enligt kommunens avtal med Folksam. Du kan läsa försäkringsbrevet olycksfallsvillkor 2012.

Förskolan stänger tre veckor på sommaren och två veckor över jul/nyår. Dessutom stänger personalen för en planeringsdag per termin.
Varje år ordnar personalen en luciamorgon och en midsommarfest för barnens anhöriga.