Verksamhet
Förskolan följer reglerna för allmän förskola samt kommunens regler för vistelsetider, även för föräldralediga och arbetslösa.
Vi har maxtaxa men också ett eget system för indelning av timmar där vi har två  steg, 0-20 och 21+ timmar.

Förskolan Asphagen använder ”TYRA-förskoleappen” som ett hjälpmedel för kommunikation med hemmet, dokumentation, barnets schema, närvarolistor och sjukanmälan. Gratis för vårdnadshavare att ladda ner och använda på mobilen/surfplattan.

Våra öppettider är mellan 6.30 – 17.30

Förskolan stänger tre veckor på sommaren och två veckor över jul/nyår. Dessutom stänger personalen för tre planeringsdagar per termin.
Varje år ordnar personalen en luciamorgon och en midsommarfest för barnens anhöriga.

Under vistelsetiden är barnen försäkrade enligt kommunens avtal med Folksam. Du kan läsa försäkringsbrevet olycksfallsvillkor 2012.