Verksamhet
Förskolan följer reglerna för allmän förskola samt kommunens regler för vistelsetider, även för föräldralediga och arbetslösa.
Vi har maxtaxa men också ett eget system för indelning av timmar där vi har två  steg, 0-20 och 21+ timmar.

Förskolan Asphagen använder ”TYRA-förskoleappen” som ett hjälpmedel för kommunikation med hemmet. Här sker all dokumentation, schemaläggning, närvarolistor och sjukanmälan. Appen är gratis för vårdnadshavare att ladda ner och använda på sin mobil/surfplatta.

Våra öppettider är mellan 6.30 – 17.30

Förskolan stänger tre veckor på sommaren och två veckor över jul/nyår. Dessutom stänger personalen för tre planeringsdagar per termin. Planeringsdagarna för Asphagen är samma som för Grästorps kommun.
Varje år ordnar personalen en luciamorgon och en midsommarfest för barnens anhöriga.

Under vistelsetiden är barnen försäkrade enligt kommunens avtal med Protector. Du kan läsa mer på Grästorps kommuns hemsida under försäkringar.